Projekty Unijne

Beneficjent Iwona Pierzyńska P.H.U.P. „KABART”
realizuje projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „KABART” w wyniku wdrożenia innowacyjnego procesu wytwarzania worków z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania żywności”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020

Cele projektu:

Głównym celem niniejszego projektu jest wzrost zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacji procesowej, nieznanej na świecie dłużej niż 3 lata, dotyczącej wytwarzania nowych worków z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania żywności z zastosowaniem nowatorskiej linii wytwórczej, a także innowacji produktowej w skali świata w postaci worków z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania żywności wykonanych z przełomowej folii pięciowarstwowej do produkcji worków opartej na nowej kompozycji polimerowej oraz ulepszonej technologii wytwarzania. Ponadto, celem przedsięwzięcia jest poprawa konkurencyjności firmy KABART na rynku poprzez zdobycie nowych klientów oraz udoskonalenie procesów produkcyjnych i zaoferowanie nowych wyrobów, zgodnie z obowiązującymi trendami rynkowymi.

Planowane efekty projektu:

Realizacja projektu wpłynie na rozwój firmy, poprawę innowacyjności i konkurencyjności determinując tym samym rozwój całego regionu. W wyniku zaoferowania innowacyjnego produktu możliwe będzie osiągnięcie korzyści jakościowych i ilościowych zarówno przez samego Beneficjenta (m.in. wzrost innowacyjności i efektywności działalności), jak i jego klientów (produkt bardziej wytrzymały i lepszy jakościowo). Do najważniejszych efektów należeć będzie pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz zdynamizowanie poszukiwania i wprowadzania nowatorskich rozwiązań w celu poprawy konkurencyjności – nie tylko firm w branży opakowań, ale i pokrewnych. Warto również podkreślić, że wszystkie planowane działania wpłyną pozytywnie na rozwój społeczeństwa w regionie ze względu na planowany wzrost zatrudnienia, nie tylko w ramach projektu (planowanych jest stworzenie 2 nowych miejsc pracy), ale również w związku z efektem skali m.in. u dostawców i partnerów, którzy będą osiągać korzyści ekonomiczne związane z nawiązaniem współpracy z Beneficjentem, co przyspieszy ich rozwój. Nastąpi również wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach przyległych, które będą mogły czerpać korzyści z efektu wspólnej lokalizacji oraz firm z branży, u których nastąpi pobudzenie działalności. Rozwój firm i branży sprzyjać będzie włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy. Przewidywane jest także wdrożenie zaawansowanych technologicznie urządzeń, z których korzystać będą pracownicy firmy, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Wartość projektu : 1 975 380,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 722 700,00 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2017 r. – 30.09.2018 r.

 

P.H.U.P. "KABART" IWONA PIERZYŃSKA


realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


Wzrost konkurencyjności firmy KABART dzięki wdrożeniu innowacyjnych metod produkcji oraz udoskonaleniu worków z tworzyw sztucznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Poddziałanie: RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Cele projektu:  
Celem projektu jest zakup zaawansowanej technologicznie maszyny, która umożliwi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i produktów

Planowane efekty:
Realizacja projektu pozwoli na wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy.

Wartość projektu : 658 050,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 454 750,00 PLN

Okres realizacji Projektu: 04.07.2020 - 30.12.2021 r.